Sp-politiker fastholder at tingretten bør være selvstendig