Forskerne frykter genetisk påvirkning av kysttorsken