Frp-Larsen utfordret ordfører på dispensasjoner fra arealplan