Odds romka­merat er en robot: – Kjempe­greier fra første dag