Brønnøy Havn vil inves­tere nærmere 200 millioner de neste fire årene

foto