Meldte om brann i maskinrom, utløste stor beredskap