Trivelig og tradi­sjonsrik fami­lieak­tivitet lever i beste velgå­ende