Ingeborg (86) roser Røde Kors for sin omtanke og godhet