Kajakkekspedisjon i særklasse nærmer seg Brønnøysund

foto