Kreftkirurgien: Kritisk notat ble fjernet. Nå er brev om notatet unntatt offentlighet.

foto