- Jeg vet hvor dyrt det er å ha skoleungdom på hybel

foto