Musikk førte til mindre tvang, nå ser man på prosjektet nasjonalt