Fylkesrådet vil investere 74 millioner i landanlegg

foto