Politikere er kritiske til å fjerne protokoller fra nettside, ordføreren er usikker på kostnad

Selv om flere ledende politikere i kommunestyret tydelig tar stilling, er det ikke et unisont krav fra partiene om å videreføre arkiv med protokoller på nett etter nyttår. Foto: Simon Aldra