Politikere er kritiske til å fjerne protokoller fra nettside, ordføreren er usikker på kostnad

foto