Brønnøyelever leste nesten 500.000 sider i fjor sommer

foto