Mange vegrer seg for å ta imot hjelp fra barnevernet

foto