Ansatte i skoler, barnehager og SFO i Brønnøy prioriteres i vaksinekøen

foto