SinkabergHansen gir 24,5 millioner til tre hallprosjekt