Sømnaungdom oppfordrer foreldre til å snakke med dem om hasj

foto