Det jobbes nå med stor intensitet med hvordan sambandet Holm-Vennesund skal være i framtida. I den forbindelse har det har vært møter, samt ei befaring nå i sommer. Ei stor ferje for 90 biler, eller to ferjer på sambandet er blant mulighetene som vurderes.

I november 2015 hadde BAnett en sak om at det forelå planer om at ferjeleiet på Holm kunne bli flyttet til andre siden av vågen i forhold til dagens beliggenhet. Dette for å tilpasse standarden for ei større ferje.

Er i gang med utredning

Etter det BAnett kjenner til er det kommet innspill om at ei større ferje også krever oppgradering av ferjeleiet på Vennesund. Seksjonsleder for ferjeforvaltning i Nordland, Tormod Kristensen, sier at de driver og jobber med utredningen nå, og har derfor ingen konklusjon å gi enda.

Fylkesråd for samferdsel, Wilfred Nordlund opplyser at flere muligheter blir vurdert, og de vil også undersøke hvordan ei stor ferje vil kunne fungere på ferjeleiet i Vennesund.

Trafikkbilde og trafikksikkerhet

– Det er ei omfattende beregning som skal gjøres, og kapasitet er et av spørsmålene som vurderes. Alle innspill vil bli vurdert. Dette handler også om ei eventuell  investering på Vennesund, og motsatsen er hva det vil koste å drifte to ferjer. Arbeidet har akkurat startet opp, og til syvende og sist er er det Fylkestinget som avgjør dette. Kanskje har vi ei tilrådning klar i november, sier Nordlund.

Etter denne sommerens trafikkavvikling er bindalsordfører Britt Helstad utålmodig og vil ha ting avklart.

– Jeg har sett hvordan dette har fungert i sommer. Det har vært lengre ferjekøer enn noen gang før, så behovet er stort. Med kilometerlange ferjekøer påvirker dette både sikkerheten og trafikkbildet. Derfor er jeg utålmodig nå, sier Helstad.

Fylkesråd for samferdsel Wilfred Nordlund opplyser at alle innspill blir vurdert før ny anbudsrunde starter opp. To ferjer eller ei ferje på sambandet er en del av vurderinga.