Manglende plan gir «absurd» og «menings­løst» behov for saksbe­hand­ling