Arbeidsmarkedet i Nordland er fremdeles stramt, skriver Nav. I oktober var det utlyst 1.972 ledige stillinger, som er langt flere enn det er registrerte helt ledige arbeidssøkere i Nordland.

I tillegg til de helt ledige er det 432 arbeidssøkere på tiltak og 837 delvis ledige i Nordland. Dermed er det totalt 2 880 arbeidssøkere i Nordland, noe som utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Ukrainere i arbeid

Det er registrert 635 helt ledige arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn, dette utgjør omtrent 40 prosent av alle helt ledige arbeidssøkere. Det er stadig flere fordrevne fra Ukraina som melder seg hos NAV. Ved utgangen av oktober er én av fire helt ledige innvandrere fra Ukraina.

Nordland har per i dag mottatt over 3.300 fordrevne ukrainere i yrkesaktiv alder (15-74 år), og 17 prosent av disse har allerede kommet seg i arbeid. NAV prioriterer denne gruppen høyt med tanke på å hjelpe de som søker arbeid over i arbeidsmarkedet.

– Vi forventer ei økning av andelen i jobb resten av året. NAV har flere tiltak som kan benyttes både overfor denne gruppen og øvrige arbeidssøkere, sier Petter Bugge Richardsen, avdelingsdirektør ved Nav Nordland.

Etterspørsel etter arbeidskraft

I september ble det lyst ut 1 972 stillinger i Nordland innen mange ulike yrker. Dette er 18 prosent flere enn på samme tid for et år siden. Flest stillinger finner vi innenfor helse, pleie og omsorg, med 574 utlyste stillinger i september, deretter følger butikk- og salgsarbeid med 213 utlyste stillinger. Det er også stor etterspørsel av arbeidskraft innen reiseliv og transport, serviceyrker, industri og undervisning.

23 av fylkets kommuner har ledighet under 1,5 prosent helt ledige. Hattfjelldal kommune har fylkets laveste andel helt ledige, mens Moskenes har fylkets høyeste ledighet.

Landet som helhet har en ledighet på 1,8 prosent helt ledige. Nordland har lavest ledighet av fylkene med 1,3 prosent helt ledige, etterfulgt av Trøndelag med 1,4 prosent helt ledige. Høyest ledighet finner vi i Oslo med 2,4 prosent helt ledige.

Helt ledige

Kilde: Nav

AntallProsent av arbeidsstyrkenEndring fra i fjor AntallEndring fra i fjor Prosent
I alt i Nordland1 6011,319414
Bindal101,6-4-29
Sømna40,4-9-69
Brønnøy521,3921
Vega****
Vevelstad****