Sjøfor­svarets raskeste på besøk, flere krigsskip utenfor Torget

foto