Etter sykepleierkritikken: Brønnøy har fått 10 tilbud fra vikarfirma

foto