Innvandring ga befolkningsøkning på Sør-Helgeland i fjor