Varsler trakk varsel på grunn av måten det skulle behandles på