Fire brønnøy­væringer er nomi­nert på fylkes­tings­lista

foto