Brønnøy har ledig 22 helgestillinger i pleie og omsorg