Ordfører vil ettergi gjelden til idrettslaget for Vegatrappa