Fylkes­poli­tikerne ville vite hva Sør-Helge­land trenger – de fikk svar

foto