Brønnøy kalk følger opp avvik etter inspek­sjon

foto