Nå har tingretten avgjort hvem som eier denne tomtebiten