Mattilsynet sier nei til Salmars søknad om nytt oppdrettsanlegg