Ordføreren kaller inn til ekstraordinært kommunestyremøte i Sømna

foto