Kommunen vil begynne å kreve inn byggelån på 25 millioner

foto