To måneder inn i året er regnskapet under kontroll i Brønnøy