– For å redusere risikoen for at pasienter på sykehuset smittes med luftveisinfeksjoner som potensielt kan gi et alvorligere sykdomsforløp, ber vi om at pasienter som skal til behandling, og andre besøkende benytter munnbind dersom de har luftveisinfeksjon, sier assisterende fagdirektør ved St. Olav, Birger Henning Endreseth.

Pårørende og besøkende oppfordres til å holde seg hjemme ved sykdom. Dersom det likevel er nødvendig å dra på sykehusbesøk, bes de om å bruke munnbind.

Pasienter som skal til planlagt behandling, og som nylig har fått luftveisinfeksjon, bes kontakte avdelingen de skal besøke på forhånd.

– Slik kan vi avgjøre om planlagt time skal benyttes, eller om den bør utsettes, sier Endreseth.

Ansatte ved sykehuset skal holde seg hjemme ved sykdom og nyoppståtte luftveissymptomer, opplyser sykehuset.

De kan gå på arbeid hvis de har milde symptomer, eller helsetilstanden er god, men bør da bruke munnbind i fire dager etter symptomstart.