foto
Brannforebygger og brannkonstabel Beate Nyheim flytter dukka på 70 kilo med letthet. . Foto: Simon Aldra

Beate og brann­vesenet arran­gerer helt spesiell kvinnedag på kvinne­dagen