Sterke juletradisjoner i Norge, men nå vinner plastjuletreet