Sykeplei­erfor­bund frykter sommeren. Kommunen svarer at grep er tatt

foto