Sjøfugl­bestanden går ned, frykten er at det skal bli stille