12 prosent planlegger utenlandsferie i sommer

foto