Statsforvalter forventet at Toft-utbygger forstod signalene

foto