Prosjekt og finansieringsmodell kan gi ferjefri forbindelse fra Brønnøy

I fremtiden kan det hende trafikken til Brønnøy til Vevelstad går via flytebro. Da kan det hende det blir færre køer om sommeren på Horn. Foto: Frank A. Bjortjønnli