Kommunen får brøyte snø inn på din tomt, men du får ikke måke snøen tilbake på veien