Kjøregodtgjørelse til støttekontakter: – Vi har ikke dekning til dette i dag