Tillitsvalgte om sykepleieinnleie: Forventer at kommunen følger loven

foto