Den vanligste bulken kan peke mot en vanlig feil i trafikken