Utdanningsforbundet krever lengre høringsfrist for skoleutredningen