HTV mener samarbeid med direktør om kuttliste har vært bra